Administration

Vi arbetar som en enhet men ansvarar för dessa två avdelningar:

Administration
Denna enhet ansvarar för vår tidning Fontänflödet, hemsidan, affischer, interna kurser, e-post, hjälper medlemmar att komma ut i olika aktiviteter, praktikplatser m.m.

Arbetet med att hjälpa medlemmarna ut på praktik, vidare till arbete och studier har mer och mer blivit individanpassat. Vi försöker skräddarsy mer utifrån medlemmarnas egna önskemål, förmågor och intressen för att komma vidare. Vi hjälper även medlemmarna att få till möten med t ex Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra instanser. Vill man som medlem ha sällskap på något möte går det alltid att ta med sig någon från huset. 

Kontor
På kontoret ansvarar vi för att skriva kallelser, protokoll. Vi  gör affischer till utflykter, intresseanmälningar till olika evenemang. Vi har hand om husets olika mail-kontakter, arkivering, kopiering av dokument, översättning, olika former av dokumentering. Det har även blivit en del säkerhetshantering av datorerna.

Vi gör skillnad

Alla i kommunen tjänar på Fontänhuset. Läs mer om det långsiktiga värdet.

Stöd oss på Fontänhuset

Tycker du att Fontänhuset gör ett bra jobb?
– Bli stödmedlem nu!

Hitta oss!

Här hittar du oss i Nyköping.
Klicka på kartan!