NSPH

Fontänhuset Nyköping är en av de tio brukar- och anhörigorganisationerna i Sörmlands nätverk som samverkat för ökat inflytande till bättre psykiatri. Genom nätverksarbetet har vi haft utbyte av varandra och samordnat våra resurser. Fontänhusets representanter i NSPH Sörmland har varit två stycken under verksamhetsåret. Medverkade i flera pågående samarbetsprojekt där NSPH Sörmland representerar människor med psykisk ohälsa. Utöver styrelse- och medlemsmötena har vi varit med på länsgemensamt Brukar och närståenderådsmöten i Nyköping där vi var delaktiga i arbetet med de läns–och lokala överenskommelserna. Omfattande har varit att arbeta med revideringen av PRIO handlingsplaner (plan för riktade insatser i området psykisk ohälsa). Viktigt för oss efter påtryckning har varit att brukar-och anhörigorganisationerna blir involverade i ett tidigt skede i PRIO–satsningen för vårt nätverks möjligheter att bli delaktiga och få inflytande över utvecklingen i vårt län.
 

Vi gör skillnad

Alla i kommunen tjänar på Fontänhuset. Läs mer om det långsiktiga värdet.

Stöd oss på Fontänhuset

Tycker du att Fontänhuset gör ett bra jobb? – Bli stödmedlem nu!

Hitta oss!

Här hittar du oss i Nyköping. Klicka på kartan!