Stöd oss på Fontänhuset

Tycker du att Fontänhuset gör ett bra jobb?
Vår målgrupp behöver ett ännu starkare stöd – bli stödmedlem nu!
Fontänhuset är en verksamhet utan ekonomiskt vinstsyfte.
Vi är beroende av bidrag från kommun, landsting, försäkringskassa, samt från våra stödmedlemmar.

Fontänhuset arbetar enligt Fountain House – modellen.

Vi inriktar oss på att hjälpa människor som drabbats av psykisk ohälsa tillbaka till samhället och ett fungerande arbetsliv.

Stödmedlemsavgiften är för närvarande 200:- per år för privatpersoner och 500:- för företag. Önskar du betala ett högre belopp är det givetvis välkommet.

Förutom den medmänskliga insats ni gör, får ni även vår tidning Fontänflödet, där ni kan följa våra framsteg,

Ange namn och adress, till PG-275865-4

OBS!
Glöm inte att fylla i namn, adress och belopp på inbetalningskortet.

Vi gör skillnad

Alla i kommunen tjänar på Fontänhuset. Läs mer om det långsiktiga värdet.

Hitta oss!

Här hittar du oss i Nyköping.
Klicka på kartan!