Information om oss


Fontänhuset vänder sig till alla människor med psykisk ohälsa. Det är kortfattat ett ställe att komma till för att må bättre. Ett Fontänhus fungerar ungefär som en klubb, medlemmarna på Fontänhuset har samma rättigheter som personalen och man arbetar tillsammans.

Du som känner dig isolerad p.g.a. din sjukdom, får stöd, för att komma tillbaka till en fungerande vardagssituation och ett fungerande arbetsliv.
Här har du möjlighet att tillvarata din unika talang och förmåga.
Du uppskattas för det du gör, saknas om du uteblir och behövs för att verksamheten skall fungera.

Vi är en stiftelse som är fristående från psykiatri och socialvård.

Fontänhuset arbetar enligt Fontain House modellen, vilket innebär att medlemmarna och personal arbetar sida vid sida för att driva klubbhuset.
Det finns klubbhus över hela världen som arbetar efter samma riktlinjer. Riktlinjerna betonar att klubbhuset är avsett att hjälpa medlemmarna att återfå sitt egenvärde, få ett mål och känna självförtroende. Genom att man är delaktig och efterlängtad i en arbetsgemenskap stärks självkänslan enormt.

Tanken är dock, att man efterhand ska ta steget från Fontänhuset till ett eget arbete eller studier, under din tid här erbjuder vi
gemenskap och meningsfullt arbete.

Medlemskapet är frivilligt och utan tidsbegränsning. Det är även kostnadsfritt. Det enda du betalar är frukost, lunch och fika (självkostnadspris).
Klubbhuset bedriver ingen vård eller behandling – därför behövs inga journaler eller diagnoser.

Stöd oss på Fontänhuset

Tycker du att Fontänhuset gör ett bra jobb?
– Bli stödmedlem nu!

Hitta oss!

Här hittar du oss i Nyköping.
Klicka på kartan!