Varför finns det fontänhus i sverige ?
Fontänhusens modell är en psykosocial arbetsinriktad
rehabilitering som stödjer människor som lever med psykisk
ohälsa på vägen till återhämtning. Grundtanken är att ta tillvara
och utveckla människors friska sidor genom arbete och
gemenskap. Medlemmarna deltar frivilligt i verksamheten och
bidrar efter förmåga. Genom att bryta isolering, strukturera sin
dag, arbeta med meningsfulla uppgifter, ingå i en gemenskap
stärker medlemmen sin självkänsla.
Fontänhusen har en inbjudande och inkluderande miljö där
människor oavsett bakgrund, svårigheter och ålder kan delta. Den
unika atmosfären har visat sig vara ovärderlig för medlemmarnas
återhämtning. Framförallt hjälper den människor att bygga sig en
hållbar tillvaro där psykiska svårigheter inte längre definierar
livskvalitén.

Vart kommer namnet ifrån?
Det allra första fontänhuset öppnade i New York år 1948 och tog namnet Fountain House eftersom fastigheten hade en bakgård med en fontän. Fountain House föddes ur självhjälpsgruppen WANA (We Are Not Alone), som hade bildats fyra år tidigare av tio före detta mentalsjukhuspatienter och en före detta mentalsköterska från Rockland State Hospital i New York. Fontänhusmodellen utvecklades vid Fountain House under 50- och 60-talet, och spred sig under 70-talet över hela landet och därefter även utanför USA:s gränser.